Perfekcionizam VS ambicioznost

Je li perfekcionizam mana ili vrlina? Je li danas u modi reći da ste perfekcionist i jesu li oni uspješniji u poslu? Što stoji iza perfekcionizma?